top of page

รายละเอียดสินค้า

- อุปกรณ์คานผลักทางออกฉุกเฉินทนไฟ

ผ่านการรับรองโดย :
- UL/cUL Listed : รับรองคานผลักสำหรับทางออกฉุกเฉินหรือคานผลักสำหรับประตูทนไฟ 3 ชั่วโมงของ UL
- อุปกรณ์ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ANSI A 156.3 - 2001 เกรด 1

วิธีใช้ : 
- อุปกรณ์ประตูทางออกชนิดขอบริม 8810F ใช้สำหรับประตูเดี่ยวกันไฟที่ได้รับการรับรองจาก UL ขนาดไม่เกิน 4" x 8" (1219 มม. x 2438 มม.) 
- ใช้สำหรับประตูคู่ที่มีเสาแบ่ง Mullion ขนาดไม่เกิน 8" x 8" (2438 มม. x 2438 มม.)

อุปกรณ์คานผลักประตูหนีไฟรุ่น 8000 ซีรีย์

SKU: PD8810F32D
    bottom of page