top of page

Steel Door

ผลงานการติดตั้งประตูเหล็ก โดยสกุลไทย ยูไนเต็ด เราจัดจำหน่ายทุกอย่างเกี่ยวกับประตู ตั้งแต่ ประตูเหล็กทั่วไป

ประตูเหล็กทนไฟ ประตูไฟหนีไฟ ประตูม้วน ลูกบิดประตู มือจับประตู โช๊คอัพประตู กันชนประตู และอุปกรณ์ทางออกหนีไฟ 

นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถ Customize ประตูให้ตรงตามดีไซน์ และการใช้งานที่ท่านต้องการ สกุลไทย ยูไนเต็ด รับออกแบบ ให้คำปรึกษาและผลิตประตูเหล็กโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

STT Bangkok 1 ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกลแห่งเดียวในประเทศไทย

ผลงานการติดตั้งประตูทางออกหนีไฟ

21.jpg

STT Bangkok 1 ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกลแห่งเดียวในประเทศไทย

ผลงานการติดตั้งประตูทางเข้าออก

22.jpg

STT Bangkok 1 ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกลแห่งเดียวในประเทศไทย

ผลงานการติดตั้งประตูห้องไฟฟ้า

24.jpg

BLOCK 28 : Creative & Startup Village

ผลงานการติดตั้งประตูห้อง CDU

23.jpg
bottom of page